Prezentacije


U našoj sali možete održavati razne prezentacije novih proizvoda, seminare, poslovne sastanke...


Naša velika sala omogućuje proslavu za 70 osoba, VIP room do 20 osoba.


Obavezna rezervacija na 01 2824 325.


Villa Noa © 2013